За Нас

В СФЕРАТА НА СГЛОБЯЕМИТЕ ПОСТРОЙКИ КАРМОД Е СВЕТОВНАТА МАРКАТА НА ТУРЦИЯ.

Кармод Технологии за сглобяеми постройки, с натрупания си опит от 1986 година подготвя проекти за близо 100 страни в света и е една от водещите световни марки в тази индустрия.

Кармод с добре организирания и работещ в синхрон екип, е способна да осъществява проекти в различни страни на света.

Кармод, в изградените върху 21 хил. кв. м. покрита площ модерни съоръжения, осъществява производството на водещи проекти в света, в това число заедно със строителни обекти се произвеждат и контейнери, модулни кабини, жилищни сгради, контейнери за спешни случаи и други различни сгради.

Сред завършените проекти на Кармод са два строителни обекта за проекта, който ще осигури енергия за цяла Европа и е с най-голям запас на природен газ Шах-Дениз, 1884 бр. жилищни сгради и социални заведения за 10 хил. жители в столицата на Ирак, Багдад и в гр. Кут, които бяха завършени в кратък срок от 7 месеца и сгради за военен лагер на ООН в Нигерия.

Кармод произвежда:
• Сглобяеми сгради (строителни обекти, офиси, къщи и жилищни сгради, строителни контейнери за спешни случаи, училищни и здравни сгради, военни сгради), строителни контейнери, модулни кабини.

Отличителни черти на Кармод;
• Завършване на проектите на време (бързо производство, монтаж за кратко време)
• Предлага както висококачествено производство на проектите, така и следпродажбено обслужване.
• Много стриктно спазване на правилата за "здравословни и безопасни условия на труд“.
• Споделяне на успеха, постигнат чрез периодичното обучение и квалификация на своите служители.


WhatsApp

контакти

E-mail