Временни Бежански Лагери

В трудните времена, близо до човечеството...

Обстоятелства на природни бедствия като земетресения, пожари, наводнения, волканични изригвания или нежелани войни причняват бежанска вълна, в тези трудни времена ние заемаме място да човечеството с бежанските ни контейнери, които бързо удовлетворяват нуждата за жилище.

Модулните ни сгради с технологичната си структура предлагат предимства като: високо ниво на изолация, бързо производство, способността да се демонтират, лесен и бърз монтаж и понеже са с винтово свързване и плъг-ин система, лесно могат да бъдат разглобени и складирани, друго предимство е икономичната цена за решаване на проблема за жилище.


WhatsApp

контакти

E-mail