Строителни и Офис Контейнери

Изборът на големите с 8 превъзходни качества.

Разглобяемите строителни и офис контейнери на Кармод, произведени с нова технология, които са напълно с винтово свързване и плъг-ин система, бяха избора за големите проекти поради 8-те превъзходни качества.

С 30% по-малко емисии на въглерод и с 100% възможност за рециклиране новото поколение на Кармод са щадящи околната среда, също така притежават предимства като бързо производство, практично монтиране и пълен демонтаж, като могат да бъдат монтирани и демонтирани многократно.

Новото ни поколение строителни и офис контейнери със сандвич панели са енергоспестяващи до 60% и предлагат решения от административни офиси до трудови лагери за икономични и дълголетни сгради.