Кармод заема важна позиция в строежа на 3-то летище

Описание на Проекта

Кармод е в основите на строежа на 3-тото летище в Истанбул, което след като бъде завършено ще бъде най-голямото в света. Кармод построи и предаде строителни контейнери, където ще бъдат настанени работниците, които ще работят в изкопаването на основите и също така техническия екип на огромния проект, който е с инвестиция от 10,2 милиарда евро и годишен капацитет от 150 милиона пътници.

Капацитет

300 Работници

Квадратни Метри

1810


WhatsApp

контакти

E-mail