Новото поколение контейнери на Кармод се използват за съхранение на слънчева енергия в Нигерия

Описание на Проекта

Новото поколение контейнери на Кармод понастоящем се използват за съхранение на слънчева енергия в Нигерия. В завода за съхранение на слънчева енергия на Националната енергийна компания в Лагос, слънчеви колектори са монтирани на ново поколение контейнери на Кармод и понастоящем съхраняват енергия.

Събраната енергията от слънчевите колектори се съхранява в специални батерии, които са монтирани в инсталация и се пренася в централната разпределителна мрежа.

Новото поколение контейнери на Кармод имат отлични качества и са оборудвани според техническите изисквания на Компанията за енергийно разпределение в Лагос. Приготвените контейнерни на части се транспортираха до Нигерия чрез морски транспорт. Частите за завинтване и напасване се доставиха на компанията и сглобяването се извърши на място. В рамките на проекта са произведени и сглобени 72 единици с размери 230 x 595 см.

Местоположение

Нигерия

Брой

72 Единици


WhatsApp

контакти

E-mail