Лагер за работници в Сомалия с капацитет 250 човека

Описание на Проекта

Проект за модулни кабини с капацитет 250 човека се изпълни в Сомалия. Кабините са предвидени за работниците в минния обект и се монтираха на работната площадка.

Проектът „лагер за работници“ се състои от жилищни кабини, спални, столова, бани и тоалетни, както и други жилищни пространства за работниците.

Капацитет

250 Души

Местоположение

Африка, Сомалия


WhatsApp

контакти

E-mail