Сглобяема детска градина в Бурса

Описание на Проекта

Използвайки своите високи технологии и ноу-хау, поставяйки ергономичността и функционалността на първо място се изгради сглобяема детска градина. Изграждането на функционални площи и среда за различни дейности се постави като приоритетна задача при изпълнението на проекта.

Постройката на детската градина беше изградена по технологията на Кармод вземайки в предвид модерната визия на собственика г-н Мюрюввет Баш. В рамките на проекта бяха изградени: стаи за обучение, занимални, стаи за игри, зала за представления и други стандартни постройки способстващи основната образователна дейност.  В тази детска градина в Бурса понастоящем  се провежда учебна дейност.

Кармод предлага решения със сглобяеми конструкции, които задоволяват различни нужди за безопасно, комфортно и удобно използване при различни климатични условия.

Капацитет

96 Деца

Местоположение

Турция, Бурса


WhatsApp

контакти

E-mail