Проект за изграждане на 10 сглобяеми училища

Описание на Проекта

Кармод изгради 10 сглобяеми училища в различни области на Турция. Две от училищата имат по 2 класни стаи и 1 жилищна част. Останалите 8 училища имат по 1 класна стая и 1 жилищна част. Сглобяемите училища на Кармод са дълготрайни и предвидени за дългосрочна употреба при различни климатични условия.

Местоположение

Турция

Брой

10 Единици


WhatsApp

контакти

E-mail