Производство на сглобяема постройка в обект за добив на нефт в Либия

Описание на Проекта

Кармод продължава активно да доставя сглобяеми работни постройки за енергийния сектор. Последният проект изпълнен в Либия принадлежи на един от най-големите износители на нефт.

Проектът се състои от 4 сглобяеми постройки в работната площадка на обект за добив на нефт. Четирите постройки представляват съответно постройки за административни дейности, спални, столова и бани и тоалетни. Всички постройки от комплекса са произведени за кратък период от 15 дни. След това сглобяемите единици са транспортирани до компанията получател Al-Khibirat Al-Handasiya в Либия, впоследствие сглобени на място и предадени в готов за употреба вид.

Брой

4 Сгради

Време за Завършване

15 Дни


WhatsApp

контакти

E-mail