Сглобяеми работни постройки за минен обект в Сенегал

Описание на Проекта

Кармод успешно изпълни проект за сглобяеми работни постройки в Сенегал. Проектът представлява изграждане на жилищни постройки за работниците на минната компания.

Жилищните постройки изградени от Кармод в минния обект в Сенегал представляват: офиси, площи за отдих, спални, столова, бани и тоалетни, както и други прилежащи жилищни пространства.

Понастоящем има голямо търсене на кабини и постройки от компании за проучване и добив на злато и петрол за обекти в Африка поради нуждата от висока степен на изолация за предпазване от горещия климат.

Местоположение

Африка, Сенегал


WhatsApp

контакти

E-mail