Сглобяема постройка на гимназия

Описание на Проекта

Кармод изпълни проект за сглобяемо училище на гимназия Анадолу Духовно Училище в Гюмюшхане, където учениците и учителите ще използват новата постройка през новата учебна година.
Областният управител и представители на Министерството на Образованието посетиха новото училище за да видят комфортните условия на новата постройка, които в сравнение с предишните са много по-добри.
Сглобяемата постройка на училището се състои от 1 учителска и 7 класни стаи.

Капацитет

200 Студенти

Местоположение

Турция, Гюмюшхане


WhatsApp

контакти

E-mail